EZ 1-1 Portable Formigonera planta

EZ1-1 Portable Formigonera lots planta

El mesclador EZ 1-1 / batcher combo és petit i compacte, però aquesta màquina pot produir realment.  Seva pati 1.2 tambor capacitat i temps de cicle increïble de 3 a 6 minuts generar 8 a 10 iardes o més per hora!

 

Disseny únic empra un mesclador a través del tambor per aconseguir una barreja excel lent.  Tots els dissenys de mescladors horitzontals EZ barrejar 0 caiguda de formigó carrega constantment.

 

El mesclador de càrrega és fàcil amb el seu pati 1.2 tremuja i carregant el sistema de transport.  Amb la tremuja en la posició elevada fàcilment és omplert per dirigir patí de màquina o davantera loader, llavors transmès directament a la barreja de tambor.  En la posició reduït pot trencar bosses a mà directament sobre el sistema de cintes transportadores.

 

El EZ 1-1 pot ser remolcat a llocs de treball remot per recollida.  Els eixos són de mida gran suficient perquè formigó humida poden ser transportats al lloc de lliurament.

 

Ideal per a les petites i mitja contractista en zones molt remotes.  Amb aquesta màquina pot dir adéu per breus taxes de càrrega i fer formigó en el seu temps, no al pati de formigó plant's.1

.2 a través de mesclador

1.2 pati tremuja material amb sistemes de distribució

motor de gasolina de hp 32

Comptador d'aigua

Sistema hidràulic % 3C

i % 20class % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 20% 3D % 20standard % 20% 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 0A % 3D % 20optional
[border_bottom]M[border_bottom]o[border_bottom]de[align-center;borders_all;borders_all;borders_all]l EZ % [borders_all;borders_all;borders_all]204-5% 2024% 20yd % 20per % 20 h EZ 202%[borders_all;borders_all]-3% 2012% 20yd % 20per % 20 h EZ % 201-1%[borders_all;borders_all] 206% 20yd % 20per % 20hr
Tremuja % 20S[align-left;borders_all;borders_all;borders_all]cales % 20std 20% % 20w % 2F % 20auto % 20control % 3Ci % 20class % [borders_all;borders_all;borders_all]3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3[borders_all;borders_all]D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D[borders_all;borders_all] % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Palet % 20Platform[align-left;borders_all;borders_all;borders_all] % 3Ci % 20class % 3D %[borders_all;borders_all;borders_all] 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class %[borders_all;borders_all] 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20c[borders_all;borders_all]lass % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E
Palet [align-left;borders_all;borders_all;borders_all]% 20Jack % 3Ci % 2[borders_all;borders_all;borders_all]0class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20[borders_all;borders_all]class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20c[borders_all;borders_all]lass % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Aigua % 2[align-left;borders_all;borders_all;borders_all]0Pump % 20std 20% % 20w % 2F % 20auto % 20control % 3Ci % 20clas[borders_all;borders_all;borders_all]s % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class[borders_all;borders_all] % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class [borders_all;borders_all]% 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Elèctrica % 20[align-left;borders_all;borders_all;borders_all]Motor % 20w % 2F % 20Panel % 3Ci % 20class [borders_all;borders_all;borders_all]% 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class %[borders_all;borders_all] 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % [borders_all;borders_all]3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Pressió % 20Wash[borders_all;borders_all;borders_all;align-left]er % 3Ci % 20class % 3D [borders_all;borders_all;borders_all]% 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D %[borders_all;borders_all] 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % [borders_all;borders_all]22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Calenta % 20Water % ([align-left;borders_all;borders_all;borders_all]20Fuel % dièsel) 20% 3Ci % 20class % 3D [borders_all;borders_all;borders_all]% 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D %[borders_all;borders_all] 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % [borders_all;borders_all]22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Bossa % 20Breaker % [borders_all;borders_all;align-left]3Ci % 20class % 3D [borders_all;borders_all]% 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D %[borders_all;borders_all] 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % [borders_all;borders_all]22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Sitja % 20Chute % 3C[borders_all;borders_all;align-left]i % 20class % 3D %[borders_all;borders_all] 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % [borders_all;borders_all]22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 2[borders_all;borders_all]2fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Dièsel % 20Engine % 3[borders_all;borders_all;align-left]Ci % 20class % 3D % 22[borders_all;borders_all]fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D[borders_all;borders_all] % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20clas[borders_all;borders_all]s % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Auto % 20Wat[borders_all;borders_all;align-left]er % 20Tank % 3Ci % 20class[borders_all;borders_all] % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class [borders_all;borders_all]% 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class %[borders_all;borders_all] 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Metre 20% % 3C[borders_all;borders_all;align-left]i % 20class % 3D % [borders_all;borders_all]22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % [borders_all;borders_all]3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20cl[borders_all;borders_all]ass % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3EManual
% 20Wet % 20Batch % 20Plant % 20Combo pes l'aigua[b;borders_all] a l'estra[b;borders_all]nger % 20Shipping % 20Container
EZ % 204-59 %2 C 000 l[borders_all]liures 20% 40% 20[borders_all] peus % 20High % 20Cube
EZ 202[borders_all]-37 %2 C 50[borders_all]0% 20 lliures 40%[borders_all] 20 peus % 20High % 20Cube
EZ[borders_all] 201-14 %2 C[borders_all] 500% 20 lliures [borders_all]20% 20 peus % 20High % 20Cube

Accessoris

Celebració de H

HH3 Holding Hopper by Mix Right

opperATTENTION! Aquesta màquina no pot transportar mentre que carregat amb MATERIALS WET o sec.  Ha de ser aturat per operació.

Nota:
El automatitzat EZ 1-5-2 amb Auto Controls està disponible com un model alternatiu millorat.  Sorra, grava i aigua es mesuren automàticament.  Les mesures de comptador d'aigua exacta lectures de l'aigua al control de iardes.  Ciment es carrega a la taula de mescles amb una sitja o directament en el cinturó amb l'interruptor de borsa estàndard.  Impressió entrades estan disponibles amb aquest model.  Aquesta màquina és més precís on el formigó especificació s'exigeix.