7SL-15B bærbar sement Silo

7SL-15B

7SL-15B bærbar sement silo har en 15 kapasitet og kan laste opp til 2500 pund sement per minutt med valgfri 9 tommer kvernen og 700 pund med standard 6 tommers kvernen.

 

Den 7SL-15B er utformet for å brukes med noen av CL-serien av bærbare batch planter.  Den høye utslipp stikkontakten kan også brukes med volumetriske miksere, sement lastebiler, eller hva dine sement levering behov kan være.

Vanlige brukere

• Utleie Yards
• Store entreprenører
• Spesialitet Contra

ctors• kommuner
• Gjerder entreprenører
• Pre hjul
• Ekstern Batching

NeedsChoose motoren som fungerer best i operasjonen.
Bensin
Standarden bensin motor er en elektrisk start og er holdbar og pålitelig, og vil tjene deg vel dag etter dag.
Diesel
Dieselmotor blir bedre drivstofføkonomi enn bensin motor, og er praktisk i de fleste verft og steinbrudd der dieselen er vanligvis lettere tilgjengelig.
Elektrisk
Den elektriske motoren er mest pålitelig og effektiv motor system. Systemet krever minst 220 enfase strøm. Fordi strømkravene varierer etter kunde er elektriske panelet bygget din makt requirements.%3Ci%20class%3D%22fa%20fa-check%22

/> = standard = optional
Model7SL-15B 15 Bag7SL-12 12K7SL-30K7SL-80 80K7SL-120[border_bottom]%[border_bottom]2[border_bottom]0[border_bottom]12[border_bottom]0[align-center;borders_all;borders_all]K
Bens[borders_all;borders_all]in % 20Motor % 2013% 20h[borders_all;borders_all]p % 3Ci % 20clas[borders_all]s % 3D % 2[borders_all]2fa % 20fa-sjekk[borders_all] % 22% 2F % 3E % 3C[align-left;borders_all;borders_all]i % 20class % 3D % 22fa % 20fa-sj[borders_all;borders_all]ekk % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20[borders_all;borders_all]fa-sjekk % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa[borders_all] % 20fa-sjekk % 22% 2F % 3E N % 2FA
Bensin % 20M[borders_all]otor % 2025% 20hp N % 2FA % 3Ci % 20class % 3D % 2[borders_all]2fa % 20[align-left;borders_all;borders_all]fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22c[borders_all;borders_all]olor % [borders_all;borders_all]3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D %[borders_all] 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20s[borders_all]tyle % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-sje[borders_all]kk % 22% 2F % 3E
Diesel % 20Motor % 2010% 20hp % [align-left;borders_all;borders_all]3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20f[borders_all;borders_all]a-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D %[borders_all;borders_all] 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20c[borders_all]lass % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 2[borders_all]2% 2F %[align-left;borders_all;borders_all] 3E N % 2FA
Diesel % 20Motor[borders_all;borders_all] % 2026%[borders_all;borders_all] 20hp N % 2FA % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A %[borders_all] 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22c[borders_all]olor % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style[borders_all] % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss %[align-left;borders_all;borders_all] 22% 20style % 3D % 22color % 3A % [borders_all;borders_all]20red % 3B % 22% 2F % 3E
Electric Motor 7.5 hp[borders_all] N % 2FA
Elektr[borders_all]isk % 2[borders_all;borders_all;align-left]0Motor % 2015% 20hp % 20with % 20Panel N % 2FA % 3C[borders_all;borders_all]i % 20cl[borders_all;borders_all]ass % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E [borders_all]% 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22[borders_all]% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20re[borders_all]d % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color[align-left;borders_all;borders_all] % 3A % 20red % 3[borders_all;borders_all]B % 22% 2F % 3E
6% 22% 20Auger
9" Auger<[borders_all;borders_all;align-left]i class="fa[borders_all;borders_all] fa-plus" style="color: red;"/> % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20styl[borders_all]e % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss %[borders_all] 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % [borders_all]20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E
Auto % 20Controls %[borders_all;borders_all;align-left]2 C % 20920i N % 2FA % 3Ci % 20[borders_all;borders_all]class % [borders_all;borders_all]3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci [borders_all]% 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F %[borders_all] 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B[borders_all] % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A [borders_all;borders_all;align-left]% 20red % 3B % 22% 2[borders_all;borders_all]F % 3E
[borders_all;borders_all]Air % 20Actuators N % 2FA % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22[borders_all]color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20cl[borders_all]ass % 3D % 22fa % 20fa-sjekk % 22% 2F % 3E % 3Ci %[borders_all] 20class % 3D % 22fa % 20fa-sjekk % 22% 2F % 3E % [borders_all;borders_all;align-left]3Ci % 20class % 3D [borders_all;borders_all]% 22fa % 20fa-sjekk % 22% 2F % 3E
Hopper % 20Scales % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plu[borders_all;borders_all]ss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa[borders_all] % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class[borders_all] % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3C[borders_all]i % 20class % 3D % 22fa % 20fa-pluss % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22%
2F % 3E <i cl[b;borders_all;align-center]ass="[b;borders_all;align-center]fa fa-plus" style="color:%2[borders_all;align-left]0red;"[borders_all;align-center]/>CEMENT SI[align-center;borders_all]LOWEIGHTOVERSEAS SHIPPING CO[borders_all;align-left]NTAINER
7[borders_all;align-center]SL-12010,000%[borders_all;align-center]20lb2X 40 ft High [borders_all;align-left]Cube
7SL-[borders_all;align-center]808,500 lb40 ft High Cube
7SL-3[borders_all;align-left]05,000[borders_all;align-center] lb40 ft [borders_all;align-center]High Cube
7SL-124,500%[borders_all;align-left]20lb40 [borders_all;align-center]ft High Cube[borders_all;align-center]
7SL-15B1,700 lb20%2

0ft%20High%20CubeATTENTION! Denne maskinen kan ikke TRANSPORTERES mens lastet med våt eller tørr materiale.  Det må være stasjonære for operasjonen.