EZ 4-5 draagbare betonmixer Batching Plant

EZ 4-5 betonmixer Batch Plant

De EZ 4-5 is een niet-geautomatiseerd, ruige, hogere productie machine.  Deze beton mixer / batcher combo is klein en compact, maar deze batching plant kan opleveren.

 

Met zijn 4 werf trommel capaciteit en ongelooflijke cyclustijden van 7 tot 10 minuten, u kunt het genereren van 13 tot en met 16 yards of meer per uur!

 

Dit unieke ontwerp maakt gebruik van een via-trommel-mixer die een uitstekende mix behaalt. Laden van de mixer is gemakkelijk met haar 5 + werf hopper en de transportband systeem te laden. De EZ 4-5 heeft een pallet geladen stand, met een zak breker en een watermeter aansluitingen te stabiliseren. Deze mixer batching plant wordt standaard geleverd met een 60 pk diesel motor. Kan wo

rden gesleept of lucht opgeheven per vliegtuig of helo aan externe vacaturesites.  Perfect voor de aannemer die 10 + yards moet uurtje en wiens hulp is niet ervaren.  Met deze batch plant kunt u afscheid te korte belasting vergoedingen en concreet te maken op uw tijd, niet de betoncentrale.

4 werf via Mix Drum

5 + werf Hopper met transportband

Watermeter

Dieselmotor – 91 PK

Digitale weegschaal Display en meetcellen

250 gallon Tank

Diesel & elektromotoren

91 PK Diesel Motor
80 pk elektromotor % 3Ci %

20class % 3D % 22fa % 20fa-check % 22% 2F % 3E % 20% 3D % 20standard % 20% 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 0A % 3D % 20optional
M[border_bottom]o[border_bottom;border_bottom]de[border_bottom;border_bottom]l[align-center;borders_all] EZ % 2[borders_all]04-5% 2024% 20yd % 20per % 20hr EZ % 202[borders_all]-3% 2012% 20yd % 20per % 20hr EZ % 201-[borders_all]5% 2012% 20yd % 20per % 20hr
Hopper % 20[align-left;borders_all]Scales % 20% 20std % 20w % 2F % 20auto % 20control % 3Ci % 20class[borders_all;borders_all] % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20cla[borders_all]ss % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20c[borders_all]lass % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E
Pallet %[align-left;borders_all] 20Platform % 3Ci % 20cla[borders_all;borders_all]ss % 3D % 22fa % 20fa-check % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20cla[borders_all]ss % 3D % 22fa % 20fa-check % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20cl[borders_all]ass % 3D % 22fa % 20fa-check % 22% 2F % 3E
Pallet % 20J[align-left;borders_all]ack % 3Ci % 20cla[borders_all;borders_all]ss % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20c[borders_all]lass % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 2[borders_all]0class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E
% 20Pum[align-left;borders_all]p % 20% 20std % 20w % 2F % 20auto % 20control % 3Ci % 20class [borders_all;borders_all]% 3D % 22fa % 20fa water-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % [borders_all]20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci [borders_all]% 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E
Elek[borders_all;align-left]trische % 20Motor % 20w % 2F % 20Panel % 3[borders_all;borders_all]Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E [borders_all]% 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E[borders_all] % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % [align-left;borders_all]3E
Druk % 20Washer % 3[borders_all;borders_all]Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E %[borders_all] 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3[borders_all;align-left]E
Hete % 20Water % 20 (Diesel % 20Fuel)[borders_all;borders_all] % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % [borders_all]3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F [borders_all]% 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2[borders_all;align-left]F % 3E
Tas % 20Br[borders_all;borders_all]eaker % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% [borders_all]2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22[borders_all]% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % [borders_all;align-left]22% 2F % 3E
Silo[borders_all;borders_all] % 20Chute % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B %[borders_all] 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B[borders_all] % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % [borders_all;align-left]3B % 22% 2F % 3E
Die[borders_all;borders_all]sel % 20Engine % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-check [borders_all]% 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-check [borders_all]% 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3[borders_all;align-left]B % 22% 2F % 3E
Auto % 20W[borders_all;borders_all]ater % 20Tank % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % [borders_all]3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red [borders_all]% 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-plus % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20re[borders_all;align-left]d % 3B % 22% 2F % 3[borders_all;borders_all]E
Water % 20 Meter % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa[borders_all]-check % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20f[borders_all]a-check % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20
fa-check % 22% 2F % 3EManual % 20Wet % 20Batch % 2[b;borders_all]0Plant % 2[b;borders_all]0Combo gewicht overzeese % 20Shipping % 2[borders_all]0Container
[borders_all]EZ % 204-59 %2 C [borders_all]000% 20lb 40% 20ft % 20High [borders_all]% 20Cube
EZ[borders_all] 202-37 %2 C 500%[borders_all] 20lb 40% 20ft % 20High % 20C[borders_all]ube
EZ 201-[borders_all]14 %2 C 500% 20l[borders_all]b 20% 20ft % 20High % 20Cube

Accessoires

HopperATTENTION

HH3 Holding Hopper by Mix Right

te houden! Deze machine kan niet worden vervoerd tijdje geladen met natte of droge materialen.  Het moet stationaire voor bewerking.

Opmerking:
De geautomatiseerde EZ 4-10-2 met Auto besturingselementen is beschikbaar als een upgrade alternatief model.  Zand, grind en Water worden automatisch gemeten.  De maatregelen van de meter water precies water lezingen voor yardage controle.  Cement wordt in de mixer met een silo of rechtstreeks op de riem met de standaard zak breker geladen.  Print tickets zijn verkrijgbaar met dit model.  Deze machine is nauwkeuriger wanneer spec beton vereist is.