Στο δικαίωμα συστήματα παραγωγής νιώθουμε τι είναι πιο σημαντικό για εσάς να πάρει συγκεκριμένες μικτό δικαίωμα σας, έτσι η δουλειά γίνεται σωστά.  Δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρει το λάθος σκυροδέματος.  Γι ‘ αυτό και έχουμε ονομάσει μας μίξερ, φυτά batch και σιλό “«Mix δεξιά», επειδή έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να αναμειχθεί, παρτίδα, και να λειτουργούν σωστά κάθε φορά.

parallax_map_mixright